Zmniejszenie ryzyka potencjalnego pożaru w Twojej firmie jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc chronić swoich klientów, pracowników, siebie i swoje mienie.

Amerykańska Administracja Pożarnictwa informuje, że w 2017 roku doszło do ponad 111 tysięcy pożarów budynków przeznaczonych do celów biznesowych. Pożary te spowodowały 1200 urazów i ponad 2,7 miliarda dolarów szkód. Dla właścicieli firm szkody te mogą wykraczać poza konieczność dokonania napraw. Mogą też oznaczać tygodnie i miesiące utraconych dochodów podczas przywracania budynku i jego wyposażenia do stanu sprzed pożaru.

Jakie kroki możesz podjąć, aby upewnić się, że taka tragedia nie wydarzy się w Twojej firmie?

Zacznij od tych rad:

1. Sprawdź potencjalne zagrożenia pożarowe.

– Upewnij się, że maszyny i urządzenia są czyste i dobrze utrzymane.

– Trzymaj wszelkie łatwopalne czy wybuchowe przedmioty z dala od grzejników, pieców czy źródeł otwartego ognia.

– Sprawdzić przewody elektrycznie i podłączenia urządzeń i wymień uszkodzone złącza lub pękniętą izolację.

– Używaj tylko jednego przedłużacza do każdego gniazda zasilania.

– Maszyny ustaw tak, żeby umożliwić obieg powietrza między nimi i zapobiegać przegrzaniu.

2. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe.

– Każda firma powinna posiadać sprawne gaśnice przeciwpożarowe. Ale warto również rozważyć zastosowanie czujek dymu, zraszaczy lub alarmu przeciwpożarowego. Pamiętaj, że żywotność czujki dymu wynosi tylko 8-10 lat, więc jeśli trzeba – wymień je.

– Rozejrzyj się za specjalistycznym systemem gaszenia pożaru, jeśli Twoja firma prowadzi działalność na dużą skalę lub używa maszyn, które mogą się przegrzewać. W szczególności chodzi o profesjonalny sprzęt kuchenny lub szczególnie łatwopalne materiały wykorzystywane w produkcji.

3. Upewnij się, że Twój sprzęt jest sprawny.

– Czy wiesz, że okres przydatności gaśnic wynosi od pięciu do 15 lat – nawet jeśli nie podano daty ważności? Z czasem urządzenia te mogą stracić ciśnienie. Upewnij się więc, że gaśnica działa prawidłowo, sprawdzając okresowo manometr. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić wezwij specjalistów.

– Jeśli zauważysz którykolwiek z poniższych objawów, musisz wymienić gaśnicę:

  • Wąż lub dysza są pęknięte, rozerwane lub zacięte.
  • Rozszczelnienie lub brak sworznia blokującego.
  • Brakuje uchwytu lub uchwyt jest niestabilny.
  • Brak naklejki kontrolnej lub protokołu serwisowego.

4. Zrób szkolenie dla personelu.

Przygotowanie jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa pożarowego.  W sytuacji kryzysowej posiadanie planu awaryjnego jest kluczowym elementem skutecznego zapobiegania urazom, utracie życia i uszkodzeniom mienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, należy regularnie informować o procedurach bezpieczeństwa pożarowego.

– Opisać, dokąd powinni się udać, jeśli konieczna jest ewakuacja.

– Wyjaśnij, w jaki sposób powiadomisz ich o sytuacji awaryjnej, niezależnie od tego, czy jest to komunikacja głosowa, czy dzwonek, syrena czy inny dźwięk

– Jeśli zatrudniasz osoby niepełnosprawne upewnij się, że Twoje plany ewakuacji są dostosowane do ich potrzeb.

– Zapewnij ćwiczenia przeciwpożarowe.

– Przypomnij pracownikom, aby nie przechowywali niczego na schodach lub wzdłuż dróg ewakuacyjnych.

 

Jako właściciel firmy, oczekujesz, że Twoje ubezpieczenie zadziała, gdy coś pójdzie nie tak. Metropolitan Insurance Group jest z Tobą właśnie po to, aby pomóc Ci zmniejszyć ryzyko. Dzięki polisie biznesowej masz dostęp do różnych zasobów dzięki naszym usługom kontroli ryzyka. Zadzwoń już dziś aby dowiedzieć się więcej 7732299891.

Call Now ButtonSzybka wycena ub. samochodu