Główne limity składek IRA

 

W 2023 r. łączne składki roczne na wszystkie konta IRA tradycyjnego i Roth IRA, nie mogą przekraczać:

– $6500 ($7500, jeśli masz 50 lat lub więcej) lub
– wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu za dany rok, jeśli są one mniejsze od powyższych limitów.

Składki na IRA po osiągnięciu 70½ lat

Nie możesz regularnie płacić składek na tradycyjne IRA w roku, w którym osiągasz 70½ lat i później. Możesz jednak nadal wnosić wkład do Roth IRA.

Małżeńskie IRA

Jeśli składasz wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, możesz wpłacać składki do IRA, nawet jeśli nie masz przychodów, ale ma je współmałżonek. Wysokość połączonych składek nie może być wyższa niż kwota wynagrodzenia podlegająca opodatkowaniu zgłoszona na wspólnej deklaracji.

Jeżeli żaden z małżonków nie uczestniczył w planie emerytalnym w pracy, wszystkie składki będą podlegały odliczeniu od podatku.

Czy mogę wnosić wkład do IRA, jeśli uczestniczę w planie emerytalnym w pracy?

Możesz uczestniczyć w tradycyjnej lub Roth IRA, niezależnie od tego, czy uczestniczysz w innym planie emerytalnym za pośrednictwem swojego pracodawcy lub firmy. Jednak możesz nie być w stanie odliczyć wszystkich swoich tradycyjnych składek IRA, jeśli ty lub twój małżonek uczestniczysz w innym planie emerytalnym w pracy. Składki Roth IRA mogą być też ograniczone, jeśli twój dochód przekroczy określony poziom.

 

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z Metropolitan Insurance Group (773) 229-9891

Call Now ButtonSzybka wycena ub. samochodu