Ubezpieczenie samochodu Chicago

ruch samochodowy

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych w Illinois

  • OC (Odpowiedzialność Cywilna, Liability Coverage)
  • Zderzenia, Stłuczki (Collision Coverage)
  • AC (Auto Casco, Comprehensive)
  • Odpowiedzialność nieubezpieczonego kierowcy (Uninsured Motorist Coverage)
  • Nieszczęśliwe wypadki (Personal Injury)

Głównym celem ubezpieczeń samochodowych w Chicago i okolicach jest zabezpieczenie finansowe właściciela pojazdu w razie jego uszkodzenia lub wypadku wynikającego z ruchu drogowego. Ubezpieczenia te pokrywają również odpowiedzialność finansową wynikającą dla kierowcy ze spowodowania wypadku lub zderzenia. Dodatkowo ubezpieczenia komunikacyjne mogą pokrywać szkody wynikłe z kradzieży i uszkodzenia pojazdu nie wynikające bezpośrednio z ruchu drogowego.
Jest wiele powodów, dla których warto mieć ubezpieczenie komunikacyjne a jednymi z najważniejszych są ochrona przez odpowiedzialnością sądową i ochrona własnego majątku.
Ubezpieczenie zapewnia spokój Tobie a Twoim pojazdom właściwą ochronę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Ważne pojęcia ubezpieczeniowe

– OC (Odpowiedzialność Cywilna, Liability Coverage) – ubezpieczenie odpowiedzialności za spowodowanie szkody dzieli się na dwa rodzaje: uszkodzenia ciała i uszkodzenie mienia. Większość stanów wymaga posiadania określonego minimalnego poziomu ubezpieczenia w celu zarejestrowania pojazdu lub uzyskania prawa jazdy.

– Zderzenia, Stłuczki (Collision Coverage) – ubezpieczenie to obejmuje uszkodzenia samochodu / pojazdu wynikające z wypadku lub zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem.

– AC (Auto Casco, Comprehensive) – ubezpieczenie to obejmuje szeroką gamę zdarzeń, m. in.: pożar, kradzież, burze, trzęsienia ziemi, powodzie, zderzenia ze zwierzętami, upadek przedmiotów na pojazd. Ubezpieczenie AC jest przeważenie wymagane w przypadku pojazdu finansowanego kredytem lub leasingiem.

– Odpowiedzialność nieubezpieczonego kierowcy (Uninsured Motorist Coverage) – średnio 25% kierowców nie posiada ubezpieczenia OC a kolejne 30% posiada je w niewystarczającej wysokości do pokrycia wszystkich szkód wynikających np. z wypadku. Ubezpieczenie to pokrywa te koszty, których nie jest w stanie pokryć nieubezpieczony kierowca.

– Nieszczęśliwe Wypadki (NW, Personal Injury) – ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków pokrywa koszty leczenia, utraconych dochodów dla osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym.

Call Now ButtonSzybka wycena ub. samochodu