Ubezpieczenie ciężarówek (trucks)

Truck transport ubezpieczenie

Ubezpieczenia samochodów ciężarowych

– OC, Odpowiedzialność Cywilna, Liability Coverage

– Zderzenia, Stłuczki, Collision Coverage

– AC, Auto Casco, Comprehensive

– Odpowiedzialność nieubezpieczonego kierowcy, Uninsured Motorist Coverage

– Nieszczęśliwe wypadki, Personal Injury

Primary Liability Insurance – ten rodzaj polisy jest obowiązkowy i zgodnie z prawem wymagany dla każdego samochodu ciężarowego. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wynikające z uszkodzenia ciała innych osób i pojazdów w razie wypadku z winy kierowcy ciężarówki. Należy pamiętać, że jeśli szkoda przewyższy sumę ubezpieczenia osoby poszkodowane mogą domagać się pełnej rekompensaty narażając winnego wypadku i właściciela firmy na utratę oszczędności czy bieżących dochodów. Dlatego rozważając zakup polisy ubezpieczeniowej warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony od odpowiedzialności jak również zabezpieczyć finansowo własny pojazd przed skutkami wypadków.

General liability insurance – to ubezpieczenie będzie chroniło właściciela samochodu ciężarowego, kiedy nie uczestniczy on w ruchu. Typowe przypadki to stłuczki parkingowe, straty i uszkodzenia przy załadunku i wyładunku, kradzieże i wandalizm.

Non-trucking liability insurance – kiedy jesteś w dordze, Twoja ciężarówka jest choroniona polisą firmy, dla której pracujesz. Jednak kiedy masz przerwę lub parkujesz przed domem powinienieś zadbać o własne ubezpieczenie. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni ciężarówkę zawsze wtedy, kiedy nie pracujesz.

The law and trucking liability insurance – szukając właściwej polisy ubezpieczeniowej trzeba mieć w głowie wymogi prawne związane z pracą w ciężarówce. Pewne ubezpieczenia są obowiązkowe we wszystkich 50 Stanach ze względu na konieczność zabezpieczenia interesów innych uczestników ruchu drogowego. Nie posiadanie właściwej ochrony może być bardzo kosztowne nie tylko w razie wypadku, ale też przy każdej kontroli drogowej, która będzie skutkowała poważnymi karami i mandatami. Należy się więc upewnić, że wybrane ubezpieczeni spełnia wymogi ICC/MC. Te wątpliwości może rozwiać niezależny agent ubezpieczeniowy lub pracownik DOT.

Call Now ButtonSzybka wycena ub. samochodu