Ubezpieczenie na życie

dzieci

Najważniejsze pytania ubezpieczeniowe

Jak dużej ochrony finansowej będzie potrzebować moja rodzina?
Jakiego rodzaju i jak szerokiej ochrony potrzebuję?
Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie pomoże

  • zastąpić Twoje dochody nieopodatkowanym świadczeniem na wypadek śmierci
  • zredukuje obciążenia finansowe Twojej rodziny gdy Ciebie zabraknie
  • wykształcić Twoje dzieci
  • spłacić kredyty, pożyczki, hipoteki i inne długi, które obciążą rodzinę w przypadku Twojej śmierci
  • pokryć koszty pogrzebu
  • opłacić podatki od spadku

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Term Life: z zasady ubezpieczenie o określonym czasie trwania ochrony jest tańsze od innych ubezpieczeń życiowych. Polisy zawierane są na 1, 5, 10, 15 lub 20 lat, lub do osiągnięcia określonego wieku np. 65 lub 100 lat
Whole Life: ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę przez całe życie przy stałej wysokości składki ubezpieczeniowej
Universal Life: ubezpieczenia te zapewniają elastyczność wysokości składki oraz wysokości świadczenia w wypadku śmierci, a więc można zmienić obie te kwoty po zwarciu polisy. Ubezpieczenie to charakteryzuje się wzrostem składki wraz z wiekiem ubezpieczeniowego

Jak wybrać rodzaj i wysokość ochrony ubezpieczenia na życie?

– planując zakup ubezpieczenia na życie należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich istotnych warunków życiowych, zdarzeń zewnętrznych i uwarunkowań rodzinnych
– decyzję o tym, jakie wysokie powinno być ubezpieczenie można podjąć po analizie sytuacji życiowej swojej i najbliższych, uwzględniając posiadany majątek, obecne i przyszłe zobowiązania i potrzeby, inne posiadane ubezpieczenia (np. pracownicze).

Call Now ButtonSzybka wycena ub. samochodu